Общи условия

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
1. Фотосесии се осъществяват от фотограф Вили Пефтичева само след предварително записване.
2. След фотосесия /с избор на кадри от ваша страна/ до 3 /три/ работни дни вие ще получите онлайн галерия с парола, където ще разгледате всички кадри от изминалата сесия. От тях вие имате право да изберете кадрите, които да бъдат обработени, предадени и съответно заплатени. Фотограф Вили Пефтичева НЕ предоставя необработени снимки в никакъв формат, освен и само по време на избора за обработка, който се извършва в онлайн галерия. Снимките са защитени с лого и е забранено да ги сваляте от сайта. Те са със запазени авторски права и използването им без знанието на Фотограф Вили Пефтичева е в нарушение на закона за авторското право и сродните му такива, действащи в Република България.
3. ЗАПЛАЩАНЕ: Авансово плащане се изисква за заснемане на сватбени тържества в размер на 30 % от договорената сума. За всички други събития заплащането се извършва в деня на заснемането. За фотосесии с избор на кадри се заплаща в деня на заснемането минимален брой кадри, и се прави доплащане при получаване /при избор на повече брой кадри/.
4. СРОКОВЕ за издаване на готов снимков материал:
a. фотосесии /детски, семейни, рождени дни/ – 10-15 работни дни b. фотосесии /новородени, бременни/ – 15-20 работни дни c. събития /кръщенета, рождени дни, юбилеи и други/ – 20-25 работни дни d. сватбени тържества – 45-60 работни дни
5. Снимките се издават на DVD диск с индивидуална обложка и записан диск. Не се получават разпечатки на хартия. Снимките се издават в jpg формат и се предоставят в две папки – full size /високо качество, без водни знаци/ и for web /за използване в социални мрежи – по-ниска резолюция с воден знак на фотографа/. Снимките се предоставят без авторско право, освен ако не го закупите отделно, следователно нямате право да ползвате снимките за комерсиални цели.
6. Фотограф Вили Пефтичева си запазва правото да публикува с цел реклама и популяризиране на своята работа фотоси от ваша фотосесия. Ако не желаете това – моля, информирайте фотографа в деня на сесията и ще ви запознаем с условията за това.
7. Помещенията с бранд „Вили Пефтичева“ /фотостудио и фотоателие/ са частна собственост и заснемането с какъвто и да е вид устройство е забранено. Поради такива причини може фотосесията ви да бъде прекратена и да бъдете помолени да напуснете.
8. Може да поръчате допълнително разпечатки на хартия, албуми, подаръци и всичко останало, което се предлага като асортимент от ателието на фотограф Вили Пефтичева.
Фотосесията е извършена на дата: ………………………
Запознах се с настоящата декларация и съм съгласен с условията.
Дата:
Име:
Подпис:
* При голяма натовареност на студиото запазваме право да променяме срокове и цени, като същевременно с това ви информираме.